Tarihçe - Eski

Kurumsal

Geri dön

1936-1937 yıllarında, Fransız mimar ve şehir plancısı Henri Prost tarafından hazırlanan İstanbul imar planına göre Topçu Kışlası ve çevresindeki mezarlıklar parka dönüştürülecek ve Taksim Meydanı'na bir opera binası yapılacaktı. Prost'un önerisiyle Fransız mimar Auguste Perret, opera binası projesi için İstanbul’a geldi, ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle proje gerçekleştirilemedi.

Mimar Feridun Kip ile mimar Rükneddin Güney tarafından projesi çizilen, 29 Mayıs 1946’da temeli atılan opera binası, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığına devredildi ve 1956’da Yüksek Mimar Mühendis Hayati Tabanlıoğlu’nun projesi ile inşaata devam edildi. Bina, Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları’nın eserlerini icra etmek amacıyla 12 Nisan 1969’da “İstanbul Kültür Sarayı” adıyla hizmete açıldı.

27 Kasım 1970 tarihinde Arthur Miller’ın Cadı Kazanı isimli oyununun temsili sırasında meydana gelen, büyük yangın neticesinde bina tekrar onarılarak 6 Ekim 1978 yılında Atatürk Kültür Merkezi adıyla yeniden hayata geçirildi. Doç. Dr. Yüksek Mimar Mühendis Hayati Tabanlıoğlu'nun son şeklini verdiği çalışma, 1950'lerin yalın ve işlevsel mimari anlayışının tipik bir örneği olarak kabul edildi. Özellikle Büyük Salon’un derin ve geniş sahnesiyle, bu sahnenin çeşitli asansörlerden oluşan gelişmiş mekanik kapasitesiyle AKM, Türkiye’nin en gelişmiş gösteri sanatları mekânı oldu.

2000'li yıllara kadar hizmet vermeye devam eden binanın, pek çok bakımdan kullanılamaz duruma gelmesi sebebiyle çeşitli çözüm arayışları başladı. Kasım 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın üstlendiği Atatürk Kültür Merkezi’nin yenileme projesini hazırlamak üzere Tabanlıoğlu Mimarlık görevlendirildi. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, binanın mevcut haliyle korunarak yalnızca güçlendirme, tamirat ve tadilat işlemlerinin yapılması için ihale açtı. Ancak söküm işlemlerinin ardından yapılan teknik incelemeler, binadaki tahribatın beklenenin üzerinde olduğunu gösterdi.

6 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim’de yeniden yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin projesini kamuoyuyla paylaştı.

29 Ekim 2021 tarihinde görkemli bir açılış töreni ile ziyarete açılan Atatürk Kültür Merkezi’nde, 2040 kişilik Opera Salonu, 802 kişilik Tiyatro Salonu, Galeri, Çok Amaçlı Salon, Çocuk Sanat Merkezi, Müzik Platformu, Müzik Kayıt Stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan bir Kütüphane, Cep Sineması ve Tasarım Dükkânı işlevleriyle oluşturulan birimler bulunuyor.