AKM - MUSIC PLATFORM

MUSIC PLATFORM

Ditmeli-Mızraplı Çalgılar

Türk müziğinin kopuz çalgısından bugünlere uzanan Türk halk müziği ile özdeşleşmiş telli mızraplı-ditmeli çalgısı. Tarihî sürecin resimleri, Anadolu Sümer medeniyetinde kullanılmış telli çalgıdan, burguluğunun ucunda püskül bulunan Hitit telli çalgısına değin görülmektedir. Dede Korkut hikâyelerinde kopuz, velîlik ve ululuk sembolüdür. Omuzda taşındığı manâsında, “kolca kopuz” olarak da anılmaktadır. Bugün Batı Akdeniz yöresinde kullanılan en küçük bağlama çeşidi gıdıgıdıdan curaya ve en büyüğü olan divan bağlamaya değin, çeşitli boyları aktif olarak kullanılmaktadır. Farsça dilinin etkisiyle tarihi kayıtlara girmiş dutar (iki telli), çartar (dört telli), şeştar (altı telli) gibi bazı çalgı isimlerinin 17. yüzyılda bağlama adı altında toplandığı gözlenir. Bağlama kelimesinin kabul görerek yaygınlaşması hakkında deste, söz, perde, tel bağlamak şeklindeki görüşler yaygındır. Bağlama ailesinde iki eşik arası tel uzunluğu ölçüsü 30 cm’den (gıdıgıdı)  95 cm'ye (divan-meydan sazı) değin uzanır. Üç çift tel,  bir mızrap ile çalınır. Yörelere göre değişen icra tavırları Türk halk müziğini meydana getirir. Çiftetelli, üç telli, cura, çöğür, kısa sap, tanbura, divan ve meydan sazı gibi çeşitleri vardır. Eskiden dut ağacından oyma tekne şeklinde yapılmaktaysa da, günümüzde tekne yaprak ağaçların birleştirilmesiyle imal edilmektedir.

A stringed instrument identified with Turkish folk music, which can be traced back to the kopuz in Turkish music. Pictures relating to the bağlama could be seen in the Sumerian civilization in Anatolia and the Hittites stringed instrument with a tassel at the edge of its pegbox. The kopuz is the symbol of tuition and exaltation. It is also called ‘kolca kopuz’ (the arm’s kopuz) as it is carried on the shoulder. It is played in various sizes today, ranging from the gıdıgıdı (the smallest type of bağlama) to the cura and the largest one named the divan. It is known that the names of some instruments under the influence of Persian such as the two-stringed dutar, the four-stringed çartar and the six-stringed şeştar were all classified as the bağlama in the 17th century. There are several widespread opinions claiming that the word bağlama gained prevalent use due to its meaning for conjoining decks, phrases and frets or strings. The length of strings between the two bridges ranges between 30 cm and 95 cm in the bağlama family. The three strings are played with a plectrum. Playing styles vary with regions and are the basis of Turkish folk music. The bağlama has various kinds such as the çiftetelli, the cura, the çöğür, the kısa sap (short neck), the tanbura, and the divan. Although its body used to be made of a carved mulberry tree, the body is now made by combining the strips of the tree together.

Discover Other Instruments

AKM Etkinlik - Hegit
Hegit

Stringed Instruments

A deeper and longer looking string instrument, first made of an ellipse or egg-shaped gourd, and later by wood carving. We come across the root of the name ‘hegit’ in the Hungarian sources from the 16th century.

AKM Etkinlik - Nevbe (Rifâî Kudümü)
Nevbe (Rifâî Kudümü)

Percussion Instruments

The nevbe is a nakkare -a small kettledrum used in mehter (the Ottoman military band) music- with a single bowl and is also known as the ‘Rifâi kudümü’. Nevbe, which is usually called by its own name in Sufi music, also signifies a rite in which rhythm instruments like the halîle, the bendir, daire and the kudüm are played.

AKM Etkinlik - Santur
Santur

Open-Stringed Instruments

An open-stringed instrument popular across Asia and Europe, which is played by beating the strings with zahme. Its origins go back to ‘the çetingen (yatugan)’ instrument, commonly seen in Central Asia. The most advanced types are used in Hungarian or Romanian Gypsy music.

Discover Other Places

AKM Etkinlik - Biz İstanbul
Biz İstanbul

İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için…

AKM Etkinlik - D&R
D&R

From movies to electronic products, D&R offers a vast catalogue of entertainment and culture products to its visitors.

AKM Etkinlik - Divan Brasserie Foyer
Divan Brasserie Foyer

Divan Group, which develops its modern understanding inspired by the future, has a strong structure which includes hotels, bakeries, restaurants, cafeterias, shopping, and visiting spaces.